Viziunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Viziunea Departamentului Ingineria Calității și Tehnologii Industriale este aceea de a contribui la dezvoltarea facultăţii Ingineria Şi Managementul Sistemelor Tehnologice şi a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, pentru a-i consolida recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional şi este  întemeiată pe: